The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Interpretacja opinii i sposoby dostosowania nauczania do zawartych w niej wskazówek

Interpretacja opinii i sposoby dostosowania nauczania do zawartych w niej wskazówek

 

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych,

którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę na temat pracy z uczniem

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

CELE:

  • wyjaśnienie terminów używanych przez psychologów i pedagogów w opiniach psychologiczno – pedagogicznych;
  • wzbogacenie wiedzy na temat możliwości dostosowywania metod pracy i wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

TREŚCI:

  1. Wyjaśnienie terminów psychologicznych, pedagogicznych pojawiających się w opiniach psychologiczno – pedagogicznych.
  2. Rola opinii psychologiczno – pedagogicznej w procesie wspierania
    i wspomagania ucznia.

PROWADZĄCY:mgr Małgorzata Mosur, mgr Maria Kitrasiewicz

Zapisy telefoniczne i osobiste przyjmowane są w sekretariacie Poradni!

Designed by Admind Creative Agency