• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

W roku szk. 2017/18  zaplanowaliśmy kontynuację działań dla szkół dotychczas objętych wsparciem.  Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania, na dotychczasowych znanych już Państwu  zasadach współpracy.

Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Organizatorami Rozwoju Szkoły oraz organizowanie spotkań dla Animatorów Rozwoju Szkoły. W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.

Ponadto szkołom które w ubiegłych latach uczestniczyły już w procesowym wspomaganiu, w 2017r. proponujemy nową formułę wsparcia:

Całościowy projekt pilotażowy - coaching w szkole, na który składa się:
a.wykład dla całej Rady Pedagogicznej
b.warsztat  wprowadzający dla wychowawców i chętnych nauczycieli z danej szkoły
c.dłuższe szkolenia doskonalące, dla pedagogów/psychologów ze szkół biorących udział w pilotażu

Formę wspomagania w 2017r prosimy zaznaczyć w Karcie Wspomaganie -2017.

Prosimy przesłać ją do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com  z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ" (Karta w załączeniu)

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić poprzez:
kontakt telefoniczny: tel. 12 422 43 83;
kontakt mailowy : 
spppddzne@gmail.com
Kontakt w zakresie wspomagania:
Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół 
spppddzne@gmail.com
Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:
Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, 
ewadybowicz@gmail.com