Szanowni Państwo!

Serdecznie  zapraszamy do udziału w 4 odsłonie konferencji online „Mózg w czasie  pandemii cz IV – wsparcie rodziców w zdalnym nauczaniu”, której  organizatorami są Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie  oraz Poradnia  Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.  

Wydarzenie  odbędzie się 3 grudnia 2020 roku w formule online, w godzinach 12.00 -  16.00.  Współorganizatorem i realizatorem konferencji jest Niepubliczna  Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. Konferencja  jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach procesowego  wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez poradnie  psychologiczno-pedagogiczne. 

Adresatami konferencji są dyrektorzy,  wicedyrektorzy, liderzy zespołów wychowawczych, przedmiotowych oraz  pedagodzy. 

Celem konferencji jest wsparcie rodziców w obecnej sytuacji  edukacyjnej,  poprzez podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli  współpracujących z rodzicami. Prelegenci zajmą się więc zarówno  efektywną komunikacją rodzica z dzieckiem (opartą na potrzebach  dziecka), elementami treningu mentalnego, czy sposobami budowania  odporności psychicznej w tym niełatwym dla rodziców czasie. Całość  dopełni panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych  reprezentantów dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

 

Link do rejestracji: https://www.lektikon.edu.pl/event/konferencja-mozg-w-czasie-pandemii-cz-iv-wsparcie-rodzicow-w-zdalnej-edukacji-3-12-2020/


Program konferencji


Opublikowano 25 lis 2020