• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadpodstawowych oraz z Przedszkoli,

Serdecznie zapraszamy na trzecią z kolei konferencję organizowaną w ramach  programu "Otwarty Kraków 3".Dialog i współpraca międzykulturowa"
Celem cyklu konferencji jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca.
Zainteresowanych zapraszamy 14 maja 2018 roku do sali obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 w godzinach od  15.30 do 19.30.
W programie przewidziano trzy dyskusje panelowe. Na temat potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu dyskutować będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA. Działania na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W trzecim panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę i kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę. 

Komitet Organizacyjny aktualnie organizowanej konferencji tworzą:
Małgorzata Jantos, Radna Miasta Krakowa,
Danuta Glondys, Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Willa Decjusza  
Urszula Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie.

Współorganizują konferencję:
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK,
Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego,
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Fundacja Polsko-Ukraińskiej Współpracy U-WORK,
Fundacja ZUSTRICZ,
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi,
Stowarzyszenie CZULENT,
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL,
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych
Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków.
 

Patronat nad konferencją objęła Rada Miasta Krakowa. 


Papier - konferencja - program.pdf

Konferencja jest bezpłatna. 

Więcej informacji można znaleźć na https://www.facebook.com/fundacjarejaeu/photos/gm.634436503572530/2173107782919541/?type=3&theater

Wymagana jest rejestracja: telefoniczna lub mailowa trwa do dnia 14 maja 2018 r. tel. 12 422 43 83; email: pppddd@op.pl

Opublikowano 08 maja 2018