Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Program LifePlan Academy


Czas trwania

X-XII 2023

Utworzono

2022-10-07 09:00:16

Aktywny

Tak

Opis: Staramy się być blisko nauczycieli i odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania. Konsultujemy się z dyrektorami placówek i słuchamy waszych oczekiwań, wiemy ze czasem jest trudno wybrać odpowiednie, dopasowane potrzeb i możliwości. Stąd też wzięła się nowa propozycja programu, którą proponujemy nauczycielom,specjalistom w bieżącym roku szkolnym . W bieżącym roku szkolnym poza kontynuacją procesowego wspomagania, proponujemy szkolenia kierowane do indywidualnych pracowników. Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie profilaktyczno–wychowawczym LifePlan Academy opartym o autorską Metodę Biegun opracowaną przez podróżnika Marka Kamińskiego na bazie jego życiowych doświadczeń popartych wiedzą z zakresu psychologii osiągania celów ( więcej informacji - Program LifePlan Academy) tu trzeba podlinkowac materialy) Nauczycielom pracującym z młodzieżą w wieku 14-17 lat proponujemy w tym zakresie dwa 4 godz. Szkolenia zakończone certyfikatem w obszarze prowadzenia LifePlan Academy z dziećmi i młodzieżą.


Zarejestruj się

Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby zapisania się do wybranej sieci Współpracy dla Poradni Psychologicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.