Projekt Lustro


Czas trwania

X-XII 2022

Utworzono

2022-10-13 10:41:49

Aktywny

Tak

Opis: Zapraszamy nauczycieli (w szczególności wychowawców klas), psychologów i pedagogów szkół ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. “Projekt lustro”. Jest to rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej , który w swoim założeniu opiera się na potrzebach uczniów i uczennic wynikających z wiedzy na temat psychologii rozwojowej nastolatków, wiedzy neurobiologicznej i badaniach dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży. W swoim założeniu głównym czynnikiem wzmacniającym czynniki chroniące i jednocześnie osłabiającym czynniki ryzyka są pogłębione relacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz relacje między uczniami w klasie jako pozytywnej grupie rówieśniczej.( więcej informacji - “Projekt lustro”.


Zarejestruj się

Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby zapisania się do wybranej sieci Współpracy dla Poradni Psychologicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.