Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I –III szkoły podstawowe


Czas trwania

Rok szkolny 2023/2024

Utworzono

2022-09-05 07:32:29

Aktywny

Tak

Opis: Grupa docelowa: Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej


Zarejestruj się

Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby zapisania się do wybranej sieci Współpracy dla Poradni Psychologicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.