Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego


Czas trwania

Rok szkolny 2023/2024

Utworzono

2022-09-05 15:52:05

Aktywny

Tak

Opis: Grupa docelowa: Nauczyciele, specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich


Zarejestruj się

Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby zapisania się do wybranej sieci Współpracy dla Poradni Psychologicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.