Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Jak się przygotować – Rodzic

Drogi rodzicu, opiekunie!

Pierwsza wizyta, czy też rozmowa telefoniczna, odbywa się bez obecności dziecka. Jest to tak zwana rozmowa konsultacyjna, w której psycholog lub pedagog wspólnie z Państwem definiuje obszar problematyczny dziecka i wstępnie określa stopień nasilenia trudności. W dalszej części dochodzi do pogłębionego wywiadu mającego na celu zebranie danych dziecka, informacji na temat ścieżki jego rozwoju, sytuacji rodzinnej i szkolnej. Na tej podstawie zostanie dziecku założona karta.

Po takiej rozmowie dostaniecie Państwo propozycje terminów badania: najczęściej są to dwa badania psychologiczne i jedno pedagogiczne, a w przypadku trudności natury logopedycznej – dodatkowy termin badania u logopedy.

Na pierwszej wizycie z dzieckiem będziecie Państwo proszeni o podpisanie zgody na badania, zgody na przetwarzanie danych osobowych i wniosku o wydanie opinii. Uprzejmie prosilibyśmy też o przyniesienie takich rzeczy jak:

  • opinia ze szkoły (od wychowawcy i/lub nauczyciela języka polskiego);
  • zeszyty dziecka (szczególnie z języka polskiego) lub inne wytwory;
  • dotychczasowa ewentualna dokumentacja medyczna i wyniki aktualnych badań, jeśli takowe były przeprowadzane;
  • dotychczasowa dokumentacja psychologiczna, jeśli dziecko było badane wcześniej na przykład w poradni niepublicznej;
  • używanych pomocy takich jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy; leki, które dziecko musi zażyć;
  • butelkę wody i przekąskę jeśli planowane jest dłuższe badanie.

Po wykonaniu zaplanowanych badań Poradnia ma 30 lub 60 dni na wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej (lub psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej). Po odebraniu przez Państwa opinii psycholog prowadzący umówi się z Wami na omówienie wyników badań i zaleceń do dalszej pracy.

Jak się przygotować – Dziecko

Wizyta w poradni może być dla dziecka i młodego człowieka sytuacją stresującą - może nosić w sobie obawy związane z przekonaniem, że idzie do nieznanego miejsca, w którym obce osoby będą go oceniać lub że przychodzi za karę z powodu słabych ocen w szkole.

Drogi Rodzicu, Opiekunie, tym, co może ułatwić dziecku wizytę w poradni jest wyjaśnienie sensu wizyty i opowiedzenie mu, co będzie na zajęciach robił – rozwiązywał zadania, zagadki, opowiadał, pisał, czytał. Ważne jest, żeby pomóc dziecku zrozumieć, że celem spotkań w Poradni jest pomoc i ułatwienie mu funkcjonowania z ewentualnymi trudnościami, a nie ocenianie go.

Dziecko podczas wizyty w Poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i po lekkim posiłku. W trakcie trwania pandemii, poza niezbędnymi mu przyborami jak okulary czy aparat słuchowy, prosimy o to, żeby dziecko miało na sobie maseczkę zakrywającą nos i usta.