Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Lista dostępnych sieci współpracy


Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I –III szkoły podstawowe

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Nauczyciele, specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich

Zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzeży

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i szkole

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII

Sieć dla Dyrektorów - Akademia Menedżera Oświaty

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Dyrektorzy

Couching w edukacji

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: wicedyrektorzy

Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: Asystenci, mediatorzy wielokulturowi

Sieć Praca w zróżnicowanej klasie z uczniami z SPE

Czas trwania: Rok szkolny 2023/2024


Grupa docelowa: nauczyciele szkolnictwa specjalnego

Program LifePlan Academy

Czas trwania: X-XII 2023


Staramy się być blisko nauczycieli i odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania. Konsultujemy się z dyrektorami placówek i słuchamy waszych oczekiwań, wiemy ze czasem jest trudno wybrać odpowiednie, dopasowane potrzeb i możliwości. Stąd też wzięła się nowa propozycja programu, którą proponujemy nauczycielom,specjalistom w bieżącym roku szkolnym . W bieżącym roku szkolnym poza kontynuacją procesowego wspomagania, proponujemy szkolenia kierowane do indywidualnych pracowników. Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie profilaktyczno–wychowawczym LifePlan Academy opartym o autorską Metodę Biegun opracowaną przez podróżnika Marka Kamińskiego na bazie jego życiowych doświadczeń popartych wiedzą z zakresu psychologii osiągania celów ( więcej informacji - Program LifePlan Academy) tu trzeba podlinkowac materialy) Nauczycielom pracującym z młodzieżą w wieku 14-17 lat proponujemy w tym zakresie dwa 4 godz. Szkolenia zakończone certyfikatem w obszarze prowadzenia LifePlan Academy z dziećmi i młodzieżą.